Inschrijven in onze school

 

Klik hier voor de uitnodiging i.v.m. de KLEUTER INFOMOMENTEN en OPENKLASDAGEN.

Klik hier voor een SCHOOLBROCHURE.

Klik hier voor de brochure van het LOP i.v.m. de  "inschrijvingsprocedures" en belangrijke datums . (de meest recente versie wordt weergegeven van zodra beschikbaar.)

Voor inschrijvingen voor het huidige schooljaar neem je gewoon contact op met het schoolsecretariaat.

 

Niettegenstaande de nieuwe regelgeving wil onze school toch nog steeds een “open dorpsschool” zijn en proberen we principieel geen kinderen te weigeren.

Hiervoor hebben wij een capaciteit van 2 maal maximum 20 kinderen per klasgroep.

Het inschrijvingsbeleid van de school steunt op openheid, respect, duidelijkheid en kiezen. De invulling van deze begrippen is vervat in de geest en de letter van het schoolreglement en de schoolvisie.

 

Klik hier voor het "schoolreglement" .

Klik hier voor de "schoolvisie".

 

Het belangrijkste is dat ouders BEWUST KIEZEN voor onze school vanuit de kennis van onze schoolvisie en de concrete werking.

Dit betekent dat zij samen met ons, in wederzijds respect, in dezelfde richting willen gaan. Hiervoor maken wij graag de nodige zodat jullie onze school, zo goed als mogelijk,  kunnen leren kennen.

Voor de kleuters zijn er in de loop van het tweede trimester twee infomomenten. 
Wanneer je je naam en adres doorgeeft ontvang je enkele weken voordien een uitnodiging voor deze kleuter infomomenten.

Voor de lagere school (of wanneer je voor de kleuterschool op een ander moment wil langs komen) neem je best even contact met de school om samen een gepast moment af te spreken.

Dit kan per telefoon of e-mail, ook tijdens de vakantieperioden.

 

Klik hier om een email te sturen naar het schoolsecretariaat

 

Omwille van externe factoren (praktische organisatie van leerlingengroepen, draagkracht van leerkrachten, veiligheidsaspecten, …) en vooral het behoren tot Lokaal Overlegplatform 7 moet de school hiervoor de wettelijke richtlijnen ter zake volgen en zijn er strikte maximum capaciteiten en inschrijvingsprocedures.