“Basisschool TUIMELING”

Jong, levendig en fris.

Wie tuimelt, bekijkt de wereld vanuit 360 verschillende oogpunten.

Om te kunnen tuimelen heb je een stabiele basis nodig.

Na een goede tuimeling kom je steeds opnieuw met je beide voeten stevig op de grond.

 

Dit opvoedingsproject met schoolvisie is géén theoretische beschouwing. De tekst werd dan ook niet op een ‘blauwe maandag’ geschreven als één of ander pamflet, vooruitblikkend naar wat we mogelijk wilden zijn.

Na een tiental jaren werken, overleggen, sturen en bijsturen kwamen we op een punt waarvan we vonden dat het ‘iets’ was dat in overeenstemming was met wat we samen wilden zijn.

Dit is dan ook een poging om zo goed mogelijk te beschrijven van wat we effectief zijn, waar wij voor staan, wat wij belangrijk vinden en wat wij proberen te realiseren.

Dit betekent niet dat we vanaf nu niet meer zullen evolueren. We blijven werken, we blijven in beweging. Dit opvoedingsproject, deze schoolvisie zal dus altijd een beetje onvolledig zijn. We zijn echter overtuigd dat deze tekst heel goed onze realiteit weergeeft. Op het ogenblik dat wij voelen dat we niet langer zijn wat we hier beweren te zijn, zullen we dan ook de tekst aanpassen en vernieuwen.

Dit opvoedingsproject met schoolvisie vormt één geheel met het schoolreglement, de jaarbrochure, de klasafspraken, het speelplaatsreglement en de schoolleefregels.

We kiezen bewust niet voor een prozaïsche tekst maar wel voor een opsomming van verschillende aandachtpunten, overtuigingen en inzichten waardoor wij aangeven waarvoor basisschool Tuimeling echt staat.


Download de schoolvisietekst (PDF)