Een woordje over de schoolstructuur

Schoolbestuur

vzw De Katholieke Basisscholen van Zemst en Hombeek gesticht op 10 juni 1985

Dit zijn de mensen die samen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de school dragen, en de school beheren.

  • Voorzitter: de heer Jan Teugels
  • Leden: mevr. Hilde Verdoodt, mevr. Marcella Van Caster, en de heren Miel Verheyen

ZWHHeM

Vanaf het schooljaar 2003-2004 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap ZWHHeM.

Met de vrije katholieke basisscholen van Weerde, Hombeek, Hofstade en Muizen werd een administratieve samenwerkingsovereenkomst gesloten, dit om te voldoen aan nieuwe richtlijnen inzake de vorming van grotere administratieve groepen.

De vorming van de scholengemeenschap veranderde niets aan de autonomie van haar leden. Ook onze school blijft volledig autonoom functioneren.