Schoolreglement

Dit schoolreglement is een document waarmee wij in de eerste plaats openheid én duidelijkheid willen scheppen.

Het is zeker niet onze bedoeling iedere gebeurtenis, ieder facet van het schoolleven te beschrijven of te reglementeren. In dit kader is voor ons artikel 1 het allerbelangrijkste. Het is onze wens dat dit schoolreglement als ‘samenlevingscode’ zou bijdragen tot vruchtbaar samenwerken en samenleven in onze schoolgemeenschap.

Anderzijds is het toch goed dat iedereen een referentiekader kent. Dat iedereen kan weten hoe en waarom er in de TUIMELING samengeleefd wordt. 

Het is dan ook in de eerste plaats de geest van dit reglement dat voor ons belangrijk is, eerder dan de letter van de tekst.

We hadden deze bundel graag “schoolAFSPRAKEN” genoemd. Dit is echter onmogelijk. We willen ook geen vals beeld scheppen. 

“Afspraken” veronderstelt diepgaand overleg, unanimiteit of consensus van alle participanten. Onze school telt ongeveer 200 gezinnen. Iedereen zal dan ook begrijpen dat we onmogelijk elk standpunt, elke beslissing, elk reglement ten volle met iedereen kunnen overleggen.

 

Verder zijn er ook de “wettelijke verplichtingen”. Dit zijn (minimum) eisen die door de overheid aan iedere school opgelegd zijn én die in het schoolreglement vermeld moeten worden. Sommige van deze bepalingen zijn verwerkt in de eigen teksten. Andere bepalingen hebben we samengebracht in een aparte rubriek. (“Andere wettelijke bepalingen.”) Ze zijn uiteraard evengoed van toepassing. Alleen hebben wijzelf het gevoel dat ze voor ons of té technisch, of overbodig, of niet echt prioritair zijn.

 

Dit schoolreglement vormt ook een geheel met de schoolvisie, de jaarbrochure, de klasafspraken,  het speelplaatsreglement en de schoolleefregels. Het schoolreglement zal aan deze items soms vulling geven, soms verduidelijken, soms aanvullen en soms overlappen.

 

 

 

Download het schoolreglement (PDF)