Inschrijven in onze school

Inschrijven voor het schooljaar dat loopt. (vrije inschrijving)
Neem telefonisch (015/610331) of via email (school@tuimeling.be) contact op met de school voor informatie of afspraken voor inschrijving.

 

Inschrijving voor het volgende schooljaar. (via aanmelden)

Ga naar de HOMEPAGE van onze website voor een volledig overzicht van ons digitale aanbod.

Stuur een email naar school@tuimeling.be voor de laatste informatie over open klasdagen, info-momenten en de aanmeldingsprocedures.

 

Klik hier voor een SCHOOLBROCHURE.
Niettegenstaande de nieuwe regelgeving wil onze school toch nog steeds een “open dorpsschool” zijn en proberen we principieel geen kinderen te weigeren.
Hiervoor hebben wij een capaciteit van gemiddeld 2 maal 20 kinderen per klasgroep.

Het inschrijvingsbeleid van de school steunt op openheid, respect, duidelijkheid en kiezen. De invulling van deze begrippen is vervat in de geest en de letter van het schoolreglement en de schoolvisie.

 

Klik hier voor het "schoolreglement" .

Klik hier voor de "schoolvisie".

 

Het belangrijkste is dat ouders BEWUST KIEZEN voor onze school vanuit de kennis van onze schoolvisie en de concrete werking.

Dit betekent dat zij samen met ons, in wederzijds respect, in dezelfde richting willen gaan. Hiervoor maken wij graag de nodige zodat jullie onze school, zo goed als mogelijk,  kunnen leren kennen.

Voor de kleuters zijn er in de loop van het tweede trimester twee infomomenten. 
Wanneer je je naam en adres doorgeeft ontvang je enkele weken voordien een uitnodiging voor deze kleuter infomomenten.

Voor de lagere school (of wanneer je voor de kleuterschool op een ander moment wil langs komen) neem je best even contact met de school om samen een gepast moment af te spreken.

Dit kan per telefoon of e-mail, ook tijdens de vakantieperioden.

 

Klik hier om een email te sturen naar het school

 

Omwille van externe factoren (praktische organisatie van leerlingengroepen, draagkracht van leerkrachten, veiligheidsaspecten, …) en vooral het behoren tot Lokaal Overlegplatform 7 moet de school hiervoor de wettelijke richtlijnen ter zake volgen en zijn er strikte maximum capaciteiten en inschrijvingsprocedures.